KNO Inspirativní Kavárna

Téma kavárny: Systém odměňování

Čestný host: Jana Jirušková

Datum: 11. března 2020
Čas: 11:00 – 13:00

Cena: ZDARMA
Místo konání: Kavárna Tři století, Míšeňská 4/70, Praha 1

Přijďte s námi podiskutovat na téma "Systém odměňování", sdílet informace s ostatními a poslechnout si názor na toto téma
od Jany Jiruškové a Michaely Karáskové.

Diskutovat budeme mimo jiné:

  • Jak si udržet zaměstnance motivované, tak aby viděli jasnou kariérní cestu.
  • Jak podporovat interně spravedlivé odměňování.
  • Jak zjišťujete jak jsou odměňované Vaše pracovní pozice u konkurence.

    Od Jany Jiruškové se zároveň budete mít možnost dozvědět:
  • Jaká variabilní schémata jednoduše fungují.
  • Co je Job Grading.
  • Jak zjistit jak jsou odměňované vaše pracovní pozice u konkurence.

Jana profil webJana Jirušková

Věnuje se více jak 15 let oblasti odměňování v různě velkých společnostech a to jak ve výrobních, high-tech či v oblasti bankovnictví na regionální úrovni. Tato dlouhodobá zkušenost ji přinesla pohled z různých odvětví a zemí celé Evropy. Zaměřuje se na nastavování celých systémů odměňování ve společnostech, řízení nákladů, zjednodušování procesů a následnou implementaci HR nástrojů. Baví jí "tvrdé" HR a ví, že pokud se vše správně nastaví, dokáže celý komplexní systém odměňování podporovat firemní strategii, uspořit nemalé finanční náklady, snížit fluktuaci a především mít motivované zaměstnance.

V současné době je vedoucí odboru odměňování a personální administrativy ve společnosti Skanska a.s. a zodpovědná za čtyři země v rámci obchodní jednotky.

 

profil M.Karaskova profi

 Michaela Karásková

  Do KNO Česko nastoupila v roce 1999 a od roku 2007 působí na pozici jednatelky společnosti. Se zástupci personálních oddělení společností nastavuje a navrhuje vzdělávací aktivity, zaměřené na rozvoj měkkých dovedností. V současnosti se věnuje konzultacím zaměřeným na firemní kulturu, vedení lidí, týmovou práci, zákaznický servis, obchodní zástupce a také lidské zdroje. Pečlivě vybírá z týmu zkušených lektorů, tak aby vždy naplnila očekávání jak účastníků tréninku, tak zadavatele. Jako lektorka se zaměřuje na téma efektivní komunikace, zákaznický servis a prodejní dovednosti. Od roku 2016 se věnuje individuálnímu i týmovému koučování. Za 20 let měla možnost navštívit stovky firemních kultur v korporátním i rodinném prostředí z rize českým vedením. 

  

MÁM ZÁJEM

Závěrečná zpráva k projektu: Energetická bezpečnost a strategická komunikace zemí V4 + Ukrajina

visegrad fund logo supported by blue 800px

Energy Security and Strategic Communication

The project entitled “Energy security and effective strategic communication of civil and governmental actors: V4+Ukraine” was carried out between February 2018 and June 2019 at the Casimir Pulaski Foundation, as part of the organizations “Economy & Energy” program. The project was realized with five partner organizations: the Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (Slovakia), Centre for Global Studies “Strategy XXI” (Ukraine), KNO Česko, spol. s r.o. (Czech Republic) and Center for Fair Political Analysis (Hungary). It was supported financially by the International Visegrad Fund.

The project’s aim was to contribute to building «communication bridges» between civil and governmental actors in Visegrad and Ukraine, as well as to strengthen the capacity of interacting between multi-stakeholders in a case of an energy crisis. The conducted research and discussions helped to indicate the voids and «good practices» of communication between the abovementioned actors and later define solutions and draft recommendations to these challenges.

The most important deliverables of the project were the following:

· 20 in-depth interviews conducted among government, business and civil actors in Poland, Slovakia, Czech Republic, Hungary, Ukraine with the goal to help defining shortages on strategic communication in all 5 countries.

· Roundtable “Dialogue between civil and governmental actors on energy security” (Warsaw, 25th April 2018)

· Roundtable “Energy Crisis Management: Decision-Makers and Civil Society” (Bratislava, 24th May 2018)

· Roundtable "Strategy for the energy crisis communication" (Kiev, 2 July 2018)

· Energy Crisis Simulation (Warsaw, 16-17 January 2019)

· White Paper on multi-stakeholder strategic communication in the energy sector in the Czech Republic, Poland, Slovakia and Ukraine.

Each of the partner organizations prepared a chapter for the White Paper to summarize the outcomes of the discussions and present the general overview of the strategic communication situation in the energy sector of each of the country. Most importantly, the papers presented recommendations for the future development of more efficient and enhanced strategic communication between the private, public administration, and NGOs in the energy sector of the Czech Republic, Poland, Slovakia and Ukraine.

The chapters of the White Paper are available to download below:

Strategic Communication in Energy Sector in Slovakia

Strategic Communication in Energy Sector in Ukraine

Strategic Communication in Energy Sector in Czech Republic

Strategic Communication in Energy Sector in Poland

  Centre for Global Studies Strategy XXI logo  Research Center of the Slovak Foreign Policy Association logo      logoFundacji en  Center for Fair Political Analysis logo