Poradenství v Human Resources:

  • Při spolupráci s HR či personálním oddělením můžeme nabídnout mnohaleté zkušenosti externích konzultantů a lektorů.
  • Naše spolupráce pomáhá při vytváření HR/personálních procesů.
  • Realizujeme analýzy/auditu personálních procesů. Výstupem je nezávislý expertní pohled na současné fungování HR/personálních postupů ve společnosti a doporučení následných kroků ke zlepšení efektivity práce na HR/personálním oddělení.
  • Víme, jak nastavit správný Talent management jako motivační nástroj pro zaměstnance.
  • Poskytujeme podporu a zaškolení manažerů v oblasti přijímacích pohovorů, ukončovacích pohovorů, hodnotících pohovorů.
  • Při výběru zaměstnanců pomůžeme nástrojem Assessment centra a při stanovování dalšího rozvoje zaměstnanců zrealizujeme Development centrum.

MÁM ZÁJEM

Konzultantka Lenka Bláhová

Lenka Bláhová pracuje v HR „de facto“ celý svůj profesní život. Prošla v průběhu 40 let v HR různými pozicemi od odborných, metodických až po manažerské.

Byla odpovědná v rámci HR v České pojišťovně za transformaci společnosti. Má praxi jako HR business partner. Vytvořila a implementovala do praxe projekty: Performance management; Motivace zaměstnanců; Firemní kultura; Development a Talent management pool v různých firmách i společnostech. Je profesionálem v oblastech náboru a uvolňování zaměstnanců.
V současné době působí jako konzultantka, mentorka a lektorka lidských zdrojů mimo jiné pro KNO Česko. Spolupracuje s externími firmami v oblasti vzdělávání dospělých.


 

Jednatelka Michaela Karásková

Michaela karaskova 00

Michaela nastoupila do KNO v roce 1999 a v roce 2007 se stala spolumajitelkou. Více než 10 let se věnuje vzdělávání dospělých a pomáhá personalistům vytvářet představu o rozvoji zaměstnanců se zaměřením na měkké dovednosti.
Za svoji praxi se setkala se stovkami personálních či HR manažerů různých společností. "Je to nekonečná práce - práce s lidmi. Stále se učím a poznávám nové možnosti, jak s dospělými pracovat. Největším oříškem jsou pro mě manažeři, kteří jsou profesionálové ve svém oboru, avšak ve vedoucí roli jsou mnohokrát nešťastní. Vždy je velice osvěžující, pokud zaměstnanci na svém rozvoji pracovat chtějí, pak je cesta ke spolupráci otevřená a můžeme něco změnit." Jako lektorka si oblíbila workshopy zaměřené na komunikaci se zákazníky, kde se cítí jako "ryba ve vodě". Její a KNO dlouholeté motto stále platí: "Pracovat s lidmi znamená přemýšlet o několik tahů dopředu!".

Postupujeme systematicky:

Analýza

Cíle

Návrh

Realizace

Vyhodnocení