Ve spolupráci s WorldLearning organizuje KNO Česko programy ve střední Evropě od roku 1996

WorldLearning je v americká nezisková organizace podporující vedení lidí (leadership) prostřednictvím vzdělávání, konkrétně výměnnými a rozvojovými programy ve více než 60 zemích světa.
"Participant Training Programs" (PtP), které jsou realizovány neziskovou organizací WorldLearning, jsou mezinárodní tréninkové projekty financované USAID (Americká agentura pro mezinárodní rozvoj). Pomáhá tak rozvojovým zemím, aby se staly stabilnější, demokratičtější, prosperující a rychleji se integrovaly do Evropy.

KNO Česko od roku 1996 realizovalo více než 70 projektů v České republice a na Slovensku. Zaměření těchto vzdělávacích projektů, financované především USAID, je soustředěno na témata jako jsou důchodové reformy a reformy zdravotnictví, zemědělství, životní prostředí, soudnictví, budování kapacit nevládních organizací a mnoho dalších. Na projektech se podílí naši konzultanti, kteří po celý program aktivně pracují jako podpora pro účastníky.

Naše služby zahrnují identifikaci odborníků nejvyšší kvality v požadované oblasti, navrhování programu a vedení celé agendy během programu s kompletním logistickým zajištěním. Účastníky jsou profesionálové z vládních a neziskových organizací z celé střední Evropy a bývalého Sovětského svazu, např. z Ukrajiny, Albánie, Jugoslávie, Makedonie, Arménie, Bosny a Hercegoviny, Gruzie a Chorvatska.

Účastníci poskytují KNO z těchto vzdělávacích akcí vždy výbornou zpětnou vazbu a po návratu do své vlasti uplatňují získané informace pro rozvoj ve svých projektech.
 
V současnosti je spolupráce s organizací WorldLearning zaměřená na Ukrajinu.

V roce 2014, 2015 a 2016 jsme realizovali tyto projekty:
  • Právní služby PRO BONO
  • Preventivní a veřejné zdravotnické služby pro zdraví žen v kontextu ukrajinské zdravotní péče
  • Reforma systému politických financí
  • Monitoring energetické účinnosti prostřednictvím restrukturalizace přepravních soustav zemního plynu a budování kapacit mezi ukrajinskými odborníky
  • Posílení LGBTI Inter-organizační spolupráce
  • Speciální protikorupční soudy jako nástroj ke zvýšení odpovědnosti a přístupu ke spravedlnosti státními úředníky