KNO Slovensko si kladie za cieľ pomáhať vám, našim obchodným partnerom dosahovať lepšie obchodné a ekonomické výsledky budovaním dlhodobej spolupráce a poskytovaním kvalitných služieb pre zlepšovanie pracovných výkonov jednotlivcov a tímov.

Našim poslaním je pomôcť partnerom vidieť vo svete obchodu ľudský rozmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kvalitného pracovného i osobného života.