Momentálně nám situace neumožňuje se potkávat osobně v kavárně Tři století.

Přemístila jsem tedy "kavárnu" do virtuálního prostředí.
Budu se s Vámi těšit na viděnou na obrazovce.

Inspirativní kavárna: "ONBOARDING"

Datum: 9. prosince 2020

Čas: 11:00 - 13:00

Cena: ZDARMA

Místo konání: virtuální prostředí MS Teams

Přijďte společně s Michaelou Karáskovou podiskutovat na téma "ONBOARDING".

"Onboarding" je proces několika akcí, které je třeba vykonat, aby se nový zaměstnanec dokázal ve firmě nejen orientovat, ale mohl bez problémů začít pracovat.  Budu moc ráda, pokud se přijdete inspirovat navzájem např. v otázkách:

  • Jak u Vás onboarding funguje a co Vám přináší?
  • Co vše jste museli pro proces udělat?
  • Jak onboarding funguje v on-line době?

Pokud máte zájem se zúčastnit naší Inspirativní kavárny, prosím vyplňte přihlášku ZDE: 

Inspirativní kavárna 14.9.2020

"V komorním počtu jsme se sešly v online "kavárně" 14. září 2020 na téma Komunikace online. Potěšilo mě, s jak pozitivní energií všechny účastnice přispívaly do debaty. I když jsou zástupci firem z velkých společností, vůbec se používaní online komunikace nebojí a nachází různé nástroje, jak zapojovat a vést zaměstnance k samostatnosti online komunikace. Kolegové natáčí příběhy na "Youtube", pořádají online kavárny a hospody, dokonce přemýšlí, jak nahradit vánoční večírek, který zřejmě nebude. Já sama za sebe jsem si všimla, že se může pár zaměstnanců v tomto online světě "ztratit" nebo "zmizet". Možná by to mohl by být člověk, do kterého byste to nikdy neřekli. Všimla jsem si, že některým lidem chybí osobní kontakt a nechtějí se do online světa zapojit. Zkuste ho ve svém týmu najít a pomoct mu, motivovat ho."

Inspirativní kavárnou Vás provází:

Michaela Karásková

Do KNO Česko nastoupila v roce 1999 a od roku 2007 působí na pozici jednatelky společnosti. Se zástupci personálních oddělení společností nastavuje a navrhuje vzdělávací aktivity, zaměřené na rozvoj měkkých dovedností. V současnosti se věnuje konzultacím zaměřeným na firemní kulturu, vedení lidí, týmovou práci, zákaznický servis, obchodní zástupce a také lidské zdroje. Pečlivě vybírá z týmu zkušených lektorů, tak aby vždy naplnila očekávání jak účastníků tréninku, tak zadavatele. Jako lektorka se zaměřuje na téma efektivní komunikace, zákaznický servis a prodejní dovednosti. Od roku 2016 se věnuje individuálnímu i týmovému koučování. Za 20 let měla možnost navštívit stovky firemních kultur v korporátním i rodinném prostředí s ryze českým vedením. 

V květnu 2020 získala certifikaci ACC Coach od mezinárodní federace ICF.