Koučování

 - Chcete změnu? Začněte u sebe. - 


Při koučování uplatňujeme metodu Result Coaching System, založeném na funkci mozku (Brain Based Coaching). Naše koučování znamená systematické vedení koučovaných. 

Proces, který je zaměřený na vlastní odpovědi se zaměřením na řešení, ne na problémy.
Koučování se skládá ze sezení, která mají svoji pravidelnost a koučové používají vždy stejnou strukturu, protože výzkumy neurovědy dokazují, že mozek potřebuje jistotu. Pokud koučovaný ví, co od každého sezení očekávat, dokáže se mnohem lépe soustředit na to, co se zrovna učí a co potřebuje dělat, aby dosáhl svých cílů, místo toho, aby přemýšlel o tom, co se bude dít dál.

Jako koučové Vám pomůžeme k trvalým pozitivním změnám zvyšováním kvality Vašeho myšlení. 


Uplatňujeme základní vědomosti o mozku, které se opírají o širokou škálu výzkumů tisíce neurovědců.

  • Mozek je stroj na vytváření neurospojení
  • Zblízka nejsou žádné dva mozky stejné
  • Mozek ukládá vše, co může
  • Naše trvalé zápisy ovlivňují automatické vnímání
  • Je prakticky nemožné odstranit staré zápisy
  • Je snadné vytvářet nové zápisy


Kouč umožní koučovanému v klidu za plné koncentrace přemýšlet nad skutečnostmi, které právě řeší. Už možná vyzkoušel spoustu možností a variant a stále se mu nedaří problematiku vyřešit, nebo naopak nemá příležitost se řešením zabývat pod náporem práce.

Někdy jsou témata, která lidé řeší těžko popsatelná. Kouč jim pomůže se v situaci zorientovat, nastavit kroky a určit jednotlivé aktivity vhodné z jeho pohledu k vyřešení. Zároveň může být průvodcem při rozhodování či nastavování cílů.

Spolupráce může probíhat formou jednorázových cca hodinových setkání na vybrané téma pro ty, kteří koučování znají.
Pro všechny doporučuji setkávání s koučem v průběhu 3-6 měsíců v min. 10 setkáních, tak aby změny, které v myšlení za vedení kouče koučovaný zavádí byly dlouhodobě udržitelné.

Michaela Karásková, ACC Coach


Máte-li zájem o ukázkové koučování zdarma osobně či on-line, prosím, vyplňte formulář zde: