Coaching

 - Udělejte změnu, začněte u sebe - 


Michaela Karásková v říjnu 2016 ukončila speciální tréninkový koučovací program Brain Based Coach, Results Coaching System™. Koučování dle tohoto přístupu učí koučovaného za pomoci pochopení způsobu jeho přemýšlení. 

V květnu 2020 získala Michaela Karásková certifikaci ACC Coach mezinárodní organizace ICF.


Při koučování uplatňujeme metodu Result Coaching System, založeném na funkci mozku (Brain Based Coaching). Naše koučování znamená systematické vedení koučovaných. 

Proces, který je zaměřený na vlastní odpovědi se zaměřením na řešení, ne na problémy.
Koučování se skládá ze sezení, která mají svoji pravidelnost a koučové používají vždy stejnou strukturu, protože výzkumy neurovědy dokazují, že mozek potřebuje jistotu. Pokud koučovaný ví, co od každého sezení očekávat, dokáže se mnohem lépe soustředit na to, co se zrovna učí a co potřebuje dělat, aby dosáhl svých cílů, místo toho, aby přemýšlel o tom, co se bude dít dál.

Jako koučové Vám pomůžeme k trvalým pozitivním změnám zvyšováním kvality Vašeho myšlení. 


Uplatňujeme základní vědomosti o mozku, které se opírají o širokou škálu výzkumů tisíce neurovědců.

  • Mozek je stroj na vytváření neurospojení
  • Zblízka nejsou žádné dva mozky stejné
  • Mozek ukládá vše, co může
  • Naše trvalé zápisy ovlivňují automatické vnímání
  • Je prakticky nemožné odstranit staré zápisy
  • Je snadné vytvářet nové zápisy


Máte-li zájem o ukázkové koučování zdarma osobně či on-line, prosím, vyplňte formulář zde: