REFERENCE

Aleš Bláha

CheckTerra, spol. s r.o.


"Michaelu Karáskovou mi doporučila moje známá a zároveň její kolegyně z oboru HR. Míša mou vrozenou lehkou nedůvěru překonala svým profesionálním přístupem vyváženým vřelou lidskostí. Nejednalo se ani o psychologická sezení ani o popovídání s kamarádkou. Naopak, příjemně mě překvapila kladením důrazu na disciplínu a výsledky. Ujasnil jsem si priority, zefektivnil svoje rozhodování a vypracoval si svůj soukromý postup, jak zlepšit pracovní výkon i řešení případných problémů v osobním životě, aby mě nebrzdily při dosažení mých cílů." 

Ondřej Koudela

PrPom, s. r. o. - Zážitkové kurzy první pomoci


"Ze začátku jsem moc nevěřil, že by koučink mohl mít tak silný vliv na osobnostní rozvoj a často velmi hluboko zakořeněné návyky. Na většinu setkání jsem se těšil, což je paradoxní, protože většina z nich byla značně náročná. Hloubka, do které jsem si díky péči Michaely Karáskové mohl sám v sobě sáhnout, mě ještě stále udivuje. Po 12 ti setkáních se cítím osobnostně pevnější, stabilnější, jistější a víc toho o sobě vím." 

Barbora Jelínková

Hotel Panorama


"Koučování s Michaelou byl neobyčejně zajímavý a silný zážitek. Před prvním setkáním jsem nevěděla, co očekávat. Proces mi Michaela velice dobře vysvětlila, takže jsem od samého začátku věděla do čeho jdu a co můžu očekávat od Michaely, jako od kouče. Cesta k cíli byla dobře střežena a Michaela mě vždy dokázala dostat zpět, pokud jsem odbočila. Během sezení jsem si spoustu věcí uvědomila a naučila se hodně nového o sobě. Mohu říct, že za těch 12 sezení a x měsíců jsem dokázala změnit pro mě důležité věci, a hlavně vidím výsledky. Díky Michaele a koučování pod jejím vedením jsem objevila můj nový a důležitý svět. " 

Martin Pavlíček
Deloitte CZ


"Jednalo se o moje první "setkání" s profesionálním koučem a musím říct, že Míša opravdu profesionální je. Celou zkušenost hodnotím velice pozitivně a posunula mě nejen v profesionálním, ale významně i v osobním životě. I když ze začátku jsem trochu skepse cítil, tak během 3.- 4. sezení skepse zmizela a já jsem se nechal Míšou koučovat. Nejvíce na ní oceňuji to, že i když jsem se jí z některých nepříjemných otázek snažil utéct, tak mi to nepovolila a přirozeně mě dovedla k tomu, abych buďto přišel s nějakými návrhy nebo si sám pojmenoval důležité věci. Musím říct, že hlavní cíl byl dosažen a moje očekávání naplněna. Objektivně cítím méně stresu a jsem po těch 6 měsících mnohem spokojenější."

Eva Šimečková

Tesco Stores ČR 

"Michaela Karásková si mě získala svým vřelým a velmi profesionálním přístupem. Koučink považuji za jednu z nejlepších forem osobního rozvoje. Byla to pro mě intenzivní, občas poměrně náročná zkušenost, která mě naučila lépe "zpracovat" můj mozek. Návyky, které jsem si díky koučinku vytvořila považuji za velmi přínosné.
Michaela mi nesmírně sedla i lidsky a velmi si vážím toho, že jsem s ní měla možnost spolupracovat."
 

Hana Ajasta

Terapeut

"Míša Karásková je pro mě báječný člověk, krásná ženská, dobrá máma a vysoce profesionální kouč.
Zvláště oceňuji její přímý přístup i ke komplikovaným tématům, dále
veliký respekt před lidskými odlišnostmi v přemýšlení, empatii a schopnost vědomě naslouchat.
Když je třeba, umí přitáhnout otěže, a to vede koučovaného ke kvalitnímu zaměření na aktuální kroky v jeho koučovacích cílech."

Magdalena Kvasničková, 

Veolia Energie ČR 


"Pojem koučink byl pro mě zvláštní a divné slovo, nevěděla jsem, co si mám pod ním představit a co mám očekávat. Před prvním sezením s Michaelou jsem měla spíše skeptický a negativní přístup. Michaela mě však svým přívětivým a vřelým způsobem ihned od mých negativních myšlenek osvobodila. Trpělivě, i přes můj omezený čas, mě provedla všemi 12 sezeními, dovedla mě k hlubokému sebepoznání, spoustu věcí jsem se o sobě dozvěděla a hodně jsem si toho uvědomila. Michaela mě dokázala nasměřovat na mé nové cestě životem, a to jak v osobní, tak i pracovní sféře. Jsem si vědoma, že mám ještě před sebou dlouhou cestu a hodně práce, ale již nyní vidím, že změna mého přístupu, chování a jednání "nese ovoce". Určitě budu dále na sobě pracovat a jsem si jistá, že mi to přinese samé lepší zítřky."

Marcela Nevšímalová, ředitelka

Nadační fond Moje velké přání 


"Mé představy o koučování a práci kouče se rozplynuly hned po prvním setkání. Byla jsem připravená na to, že mám konečně někoho, kdo mi pomůže věci řešit. Chyba! Byla jsem na to sama. Tak to z mého pohledu vypadalo po prvním setkání. Moje koučka byla ale profesionální průvodkyní tím vším, co jsem potřebovala řešit. Osobou, která mnohdy kladla trpělivě několikrát dokola dotaz, na který jsem ovšem já čekala odpověď u ní a pak jsem konečně pochopila, že to je celé přece jenom o mně.
A tak se stalo, že jsem po 12 setkáních daleko víc důslednější. Pracuji pravidelně s diářem a čtyřbarevnou propiskou. Na konci týdne se dokážu pochválit za splnění úkolů. Dívám se na sebe a na svůj život už jen svýma očima. Naučila jsem se lépe organizovat jak pracovní, tak i soukromý čas. To vše mi vneslo do života daleko větší klid a spokojenost i sama se sebou.
Celý náš pracovní vztah byl založen na důvěře, upřímnosti a otevřenosti. Paní Karásková byla vždy na setkání připravená a nikdy nepřišla ani o minutu pozdě.
Za její profesionální, přesto lidský přístup, jí velice děkuji."

Dagmar Fegová,

Veolia Energie ČR 


"Koučink - divné slovo, pod kterým jsem si absolutně nic nepředstavila a definice z internetu mi také moc nepomohly.

Velmi pozitivně vnímám, že ukázková lekce byla zcela nezávazná. Již tam jsem pochopila, že to nebude procházka růžovým sadem a biflování nějakých pouček a technik. Vše je o Vás. O stanovení Vašich problémů, či Vaší vnitřní nespokojenosti se svým životem. Není to o tom, že někdo jiný chce, abyste se změnili, musíte chtít Vy. Na všechno si pod pečlivým a profesionálním dohledem Michaely musíte přijít sami. Sami si stanovujete cíle a způsob, jak jich chcete dosáhnout. Sami hodnotíte, jak se Vám to povedlo a co vám tento proces přinesl. Upřímný být sám k sobě je velmi těžké, ale osvobozující.

Já jsem na první setkání chodila s obavami, co si zase na sebe budu muset vymyslet za úkoly. Zcela otevřeně přiznávám, že jsem si při tom zavařila mozek a sáhla jsem si na dno. Postupem času, a hlavně po zjištění, že mi úkoly přinášejí uspokojení a výsledky, jsem začala chodit na koučink s radostí, s úsměvem a s očekáváním, kam se mohu ještě posunout. Náš společný čas s Michaelou považuji za neuvěřitelně obohacující a budu z něho čerpat i v budoucnosti."Michal Macourek,

PrPom, s. r. o. - Zážitkové kurzy první pomoci 


"Samotné slovo "koučink" pro mě znamenalo něco divného, něco navíc, co je spíš moderní než užitečné. Průlomem bylo doporučení mého kolegy Ondřeje z PrPom. Na první setkání jsem šel plný očekávání, ale zároveň brzděn tím, že se možná dostávám do zástupu ztroskotanců, kteří potřebují trenéra, aby uměli žít... První setkání, tedy to opravdové u Míši v kanceláři, bylo extrémně náročné, odcházel jsem unavený, ale věděl jsem, že tohle chci, že tuhle námahu chci vydržet. Naštěstí náročnost kolísala - některé schůzky jen kontrolovaly vývoj a byly příjemným, ale soustředěným sezením, avšak ty, kde se tvořily cíle a formovaly nástroje, byly hotovým mozkovým fitness. Koučink pro mě znamenal výrazný životní obrat, a to na všech frontách - dokázal jsem se vrátit do vztahu, kde jsem byl spokojený; překonal jsem na první dobrou nástrahy té prý vůbec nejtěžší zkoušky, která na medicíně je, a to hned na poprvé a za jedna; dokázal jsem být v práci lepším šéfem, vedle kterého mohli ostatní růst a dosahovat svých cílů a dokázal jsem v sobě objevit pracovníka s extrémní výdrží, zaměřeným na cíl, výkon a výsledek, a to vše s úsměvem. Dokázal jsem se kriticky podívat na svůj zdravotní stav, navštívit odkládané lékaře, začít sportovat a hubnout... Bylo toho moc, další slovní vazbu "dokázal jsem" už psát nechci, ale mohl bych, jednoduše, a to je důležité. A teď k tomu, kdo za tím vším stojí - Míša, kterou jsem znal jako sebevědomou a úspěšnou podnikatelku, jako naši obchodní partnerku. Role koučky mi s ní nešla dohromady, ale záhy se ukázalo, jak je to výhodné. Kouč, který sám léta podniká ve vzdělávání, dobře rozumí podnikateli ze stejného oboru, zná nástrahy, sám to prožil. Tohle pro mě bylo nejdůležitější - soulad a stejné naladění. Míša se ukázala být ve své nové roli koučky stejně dobrou, jak jsem jí znal. Byla ale jinou, citlivou, přesto nikdy neztrácela směr a cíl, ke kterému mi pomáhala jít. "