REFERENCE

Jana Weber

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.


Koučink ve mně ze začátku vzbuzoval pochybnosti a nedůvěru, které pramenily z dřívější neblahé zkušenosti.

Profesionální kouč, kterým Míša bezesporu je, mé pochybnosti, uzavřenost a nedůvěru po prvním setkání snížil a po dalších vymazal.

Každé jednotlivé setkání bylo přínosné. Oceňuji intenzivní, avšak nenásilné vedení, důvěru, trpělivost a pozitivní náboj, který dokáže Míša přenést i na druhého.

Moc ráda bych se v budoucnu s Míšou znovu setkala.

Za příjemné koučování velice děkuji.

Pavel Šaštinský 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.


Jak jsem během jedné minuty "nenáviděl a miloval"

Za svůj osobní a kariérní život jsem zažil spoustu rozvojových programů a časem a zkušenostmi jsem nabyl dojmu, že už ovládám "svůj svět" a mám ho pevně v ruce. Setkaní s Míšou mi dokázalo, že je ještě spousta míst, kam jsem ve svém egu, názorech, žebříčku hodnot buď "nesáhnul sebeanalýzou" a nebo vlastně jen "vágně uzavřel konzervu poznání".

Nenáviděl jsem ji za "pravidlo jednoho slova", kdy mám pojmenovat pocit, názor nebo přístup. Vždyť tak složitá věc, kterou si vnitřně řeším a vyřešil za měsíce někdy i roky přemýšlení, prostě potřebuje vysvětlit minimálně několika větami. Sakra, jak jedno slovo. To NEJDE! Její klidný, ale důrazný postoj s velkou částí empatie dokázal opak. Miloval jsem ji v tu chvíli, kdy tu "zeď nejde" nahradil v mé hlavě "aha efekt – JDE". Míša s chápavým úsměvem přežila všechny mé emoce od tvrdohlavosti, vysvětlování, objasňovaní, zablokování, zlehčování, ironie…

Pokud jsem se nenaučil nic než "pravidlo jednoho slova", stálo za každou naši společnou minutu … a doufám i trpělivé čekání Míši, až si dám cigaretu před setkáním.

Děkuji ….

Michal Sedláček

Apatyka servis, s.r.o.

Po zkušenostech z celé řady předchozích tréninků jsem byl zpočátku nedůvěřivý a neskrýval jsem obavy z této náročné cesty ke změně. Nicméně, rychle jsem si uvědomil, že k úspěšnému koučinku je nutné, aby obě strany byly naladěny na stejnou notu a vzájemně si důvěřovaly. A právě tuto důvěru si moje lektorka Míša okamžitě získala.

Koučování bylo pro mě přínosem především v uvědomění, že když s někým sdílím své úvahy, tak naleznu cíle snáze. Můj kouč byl člověk velmi příjemný, pečlivý, empatický, pozitivně laděný, plný energie a dokázal pojmenovat mé slabé stránky. Držel se dohodnutého tématu a byl současně důsledný a empatický.

Během koučinku jsme společně pracovali na předem vytyčených cílech a kouč nepovolil, ale přirozeně mě dovedl k tomu, abych buďto přišel s nějakými návrhy nebo si sám pojmenoval důležité věci. Díky tomu jsem pochopil, že dokážu přimět ostatní k tomu, aby šli se mnou, že mohu být dobrý leader a motivátor.

Po každém sezení jsem odcházel nabitý energií a s jasnou hlavou, co je třeba udělat, aby se můj pracovní a soukromý život posunul někam dál. Celkově tedy hodnotím půlroční koučování jako velmi úspěšné a přínosné. Můj kouč byl skvělým sparring partnerem, který mi pomohl najít správnou cestu k mým cílům a naučil mě, jak si sám přemýšlet a vytyčovat si vlastní cesty k úspěchu.

Oleg Spružina
TÜV SÜD

S koučinkem jsem se poprvé aktivně setkal někdy v roce 2007. Bylo to v Německu, kouč mi byl přidělen a bylo to takové zvláštní, s výsledkem více než mlhavým. Takže celkové dojmy a představa o koučinku spíše negativní. V následujících letech pak následovalo několik dalších zkušenosti, a to jak s českými, tak i např. se švýcarskými kouči. Mé vnímání se poněkud opravilo a začal jsem chápat, jaké jsou základní principy koučování a co má tato disciplína klientům přinést. A také jsem si naplno uvědomil, že základním předpokladem úspěšného koučinku je to, že si musí obě strany tzv. "sednout", že musí být naladěny na správnou frekvenci a vzájemně si důvěřovat. A také že to není o příjemném povídání u kávy, ale o náročné cestě ke změně.

A to se mi povedlo najít právě s Míšou. Její strukturovaný přístup, lehký, ale přitom trvalý tlak na akci a plnění dohodnutého, správné otázky a schopnost držet se dohodnutého tématu, to všechno mi přineslo zajímavé odpovědi na otázky, které jsem si do té doby ani nepoložil. Za velmi krátkou dobu mi pomohla pojmenovat má slabá místa a ukázala mi cestu ke změně a vnitřnímu klidu, na kterou bych se bez ní nikdy nevydal.

Za tuto zkušenost i za celkový výsledek jí opravdu velice děkuji. Kam po té cestě dojdu, už je na mně...

Jan Šípek

Apatyka servis, s.r.o.

O koučování panuje řada mýtů a domněnek, které šíří lidé, kteří neměli příležitost ho zažít na vlastní kůži.
Pokud máte příležitost, nebojte se jí a využijte jí.
Jedno však mějte na paměti, koučování je jako ostrov, co si na něj nepřinesete to na něm nenajdete.

S Míšou Karáskovou jsme strávili intenzivních 6 měsíců.

Pro můj osobní rozvoj to byla velmi přínosná doba, kdy jsem měl příležitost otevřeně diskutovat o svých plánech a jejich realizaci.

Míša Karásková po celou dobu vždy byla plně soustředěná na naše společná témata a její zpětná vazba byla vždy velmi cenná.

Renata Hucková

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Míšu jsem měla možnost poznat jako lektorku v individuálním koučovacím výcviku. Potkaly jsme se v období, kdy jsem přemýšlela o významné životní změně. Během několikaměsíčního setkávání jsme společně pracovaly na předem vytyčených cílech a po skončení koučinku jsem byla sama překvapená, že ty nejzásadnější cíle nakonec byly splněny, i když cesta k nim nebyla jednoduchá. Jedním pro mě ze zásadních "aha momentů" bylo zjištění, že určité způsoby chování jsou jen dlouhodobé návyky , že se s nimi dá pracovat a v praxi jsem si ověřila, že změna je trvalá.

Míšo, děkuji za hodiny strávené s Tebou, s výtečnou koučkou, děkuji Ti za trpělivost, správné nasměrování a hlavně za lidský přístup. Jsem moc ráda, že jsem Tě poznala.

Romana Hartlová

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.


"Setkání s Míšou bylo zcela náhodné. Před více než rokem jsem měla možnost se zúčastnit zajímavého setkání pořádaného Míšou, tzv. Inspirativní kavárny, ve které se řeší mnoho témat zabývajících se oblastí HR. Tenkrát jsem ještě netušila, že si ji vyberu jako svého kouče. To přišlo až později, s nástupem do mé nové funkce. Už od počátku jsem věděla, že tato "volba" byla naprosto správná.

I když jsem byla při naší první poznávací hodině koučování trochu nervózní, věřila jsem, že "TO" půjde. Míša je člověk velmi příjemný, pečlivý, empatický, pozitivně laděný, plný energie a získala si okamžitě mou důvěru. Proto mě spolupráce s ní opravdu bavila. Pozorně naslouchala a ptala se vždy přesně a věčně na otázky, na které jsem ne vždy našla jednoduše odpověď. Pomalu jsem začala uvažovat trochu jinak a koukat na problémy z jiné perspektivy. Postupně jsem se utvrdila v tom, že cesta kterou jsem se vydala, je správná. Celý život je cesta a já věřím, že jsme tady od toho, abychom se na ni pořád něco nového učili . A to jsem si uvědomila i díky koučinku s Míšou. V tom všem mi koučování opravdu pomohlo, proto ještě znovu Ti Míšo skutečně velmi děkuji !"

Petr Hýža

Edenred CZ s.r.o.

Od začátku až do konce našeho koučovacího období s Míšou jsem odcházel ze sezení nabitý energií a jasnou hlavou, co je třeba udělat, aby můj pracovní a i soukromý život se někam posunul. Pomoc přišla vždy zničehonic a objevila se v mých myšlenkách díky skvěle směřovaným otázkám Míši. Ať už se jednalo o time management, life goal setting, uvědomění si svých hlavních hodnot a porovnat je z firemními a týmovými nebo role v životě, které zrovna zastávám. Tuto skvělou zkušenost doporučuji všem, kteří mají pocit přepracovanosti, nedostatku pracovního času a minimum soukromého času. Výsledek se dostaví velmi brzy - pojmenoval bych to spíše jako prozření 😊 mockrát Vám děkuji Míšo!

Martin Pavlíček
Deloitte CZ

"Jednalo se o moje první "setkání" s profesionálním koučem a musím říct, že Míša opravdu profesionální je. Celou zkušenost hodnotím velice pozitivně a posunula mně nejen v profesním, ale významně i v osobním životě. I když ze začátku jsem trochu skepse cítil, tak během 3.- 4. sezení skepse zmizela a já jsem se nechal Míšou koučovat. Nejvíce na ní oceňuji to, že i když jsem se jí z některých nepříjemných otázek snažil utéct, tak mi to nepovolila a přirozeně mě dovedla k tomu, abych buďto přišel s nějakými návrhy nebo si sám pojmenoval důležité věci. Musím říct, že hlavní cíl byl dosažen a moje očekávání naplněna. Objektivně cítím méně stresu a jsem po těch 6 měsících mnohem spokojenější."

Markéta Čonková

PrPom, s. r. o. - Zážitkové kurzy první pomoci


"Začátkem roku 2020 jsem přemýšlela o svém rozvoji . Věděla jsem, že hledám něco, co mi pomůže se změnou aktuálního nastavení. Spolupracovala jsem se třemi zaměstnavateli, dělala dlouho do noci, přes víkendy a cítila jsem, že takové tempo nepůjde dlouho udržet. Dlouho jsem zkoušela různá doporučení ohledně práce s kalendářem, plánování, efektivity, ale nemohla jsem pořádně přijít na to, co mi bude fungovat. Jednou jsem zaslechla, že Míša kromě jiného je i certifikovanou koučkou a řekla jsem si, že to zkusím. Za zkoušku nic nedám.
Během koučování se mi podařilo o sobě zjistit, co mi vyhovuje a objevila jsem v sobě stránku, o které jsem netušila, že ji mám. Zároveň jsem se naučila změny v oblasti návyků prakticky aplikovat do života. Kromě pracovního nasazení jsme otevřely i téma emocí, kterým mě Míša také velmi dobře provedla.
Na Míše osobně oceňuji, že klienta pečlivě vede, nenechá ho odbíhat od cíle a zaměření pozornosti. Pečlivě jednotlivé cíle s klientem reviduje, je důsledná a zároveň empatická. Díky tomu jsem si mnohé uvědomila. Míša se umí na klienta dobře napojit, mnohdy jsem se na koučování zasmála a ve výsledku díky tomu se hodně o sobě naučila. V neposlední řadě dokázala koučování adaptovat do doby, kdy jsme se nemohly osobně sejít. V podstatě 90% setkání bylo v online prostoru, což kvalitu koučování nesnížilo. Ba naopak."

Marcela Nevšímalová, ředitelka

Nadační fond Moje velké přání 


"Mé představy o koučování a práci kouče se rozplynuly hned po prvním setkání. Byla jsem připravená na to, že mám konečně někoho, kdo mi pomůže věci řešit. Chyba! Byla jsem na to sama. Tak to z mého pohledu vypadalo po prvním setkání. Moje koučka byla ale profesionální průvodkyní tím vším, co jsem potřebovala řešit. Osobou, která mnohdy kladla trpělivě několikrát dokola dotaz, na který jsem ovšem já čekala odpověď u ní a pak jsem konečně pochopila, že to je celé přece jenom o mně.
A tak se stalo, že jsem po 12 setkáních daleko víc důslednější. Pracuji pravidelně s diářem a čtyřbarevnou propiskou. Na konci týdne se dokážu pochválit za splnění úkolů. Dívám se na sebe a na svůj život už jen svýma očima. Naučila jsem se lépe organizovat jak pracovní, tak i soukromý čas. To vše mi vneslo do života daleko větší klid a spokojenost i sama se sebou.
Celý náš pracovní vztah byl založen na důvěře, upřímnosti a otevřenosti. Paní Karásková byla vždy na setkání připravená a nikdy nepřišla ani o minutu pozdě.
Za její profesionální, přesto lidský přístup, jí velice děkuji."

Magdalena Kvasničková, 

Veolia Energie ČR 


"Pojem koučink byl pro mě zvláštní a divné slovo, nevěděla jsem, co si mám pod ním představit a co mám očekávat. Před prvním sezením s Michaelou jsem měla spíše skeptický a negativní přístup. Michaela mě však svým přívětivým a vřelým způsobem ihned od mých negativních myšlenek osvobodila. Trpělivě, i přes můj omezený čas, mě provedla všemi 12 sezeními, dovedla mě k hlubokému sebepoznání, spoustu věcí jsem se o sobě dozvěděla a hodně jsem si toho uvědomila. Michaela mě dokázala nasměřovat na mé nové cestě životem, a to jak v osobní, tak i pracovní sféře. Jsem si vědoma, že mám ještě před sebou dlouhou cestu a hodně práce, ale již nyní vidím, že změna mého přístupu, chování a jednání "nese ovoce". Určitě budu dále na sobě pracovat a jsem si jistá, že mi to přinese samé lepší zítřky."

Dagmar Fegová,

Veolia Energie ČR 


"Koučink - divné slovo, pod kterým jsem si absolutně nic nepředstavila a definice z internetu mi také moc nepomohly.

Velmi pozitivně vnímám, že ukázková lekce byla zcela nezávazná. Již tam jsem pochopila, že to nebude procházka růžovým sadem a biflování nějakých pouček a technik. Vše je o Vás. O stanovení Vašich problémů, či Vaší vnitřní nespokojenosti se svým životem. Není to o tom, že někdo jiný chce, abyste se změnili, musíte chtít Vy. Na všechno si pod pečlivým a profesionálním dohledem Michaely musíte přijít sami. Sami si stanovujete cíle a způsob, jak jich chcete dosáhnout. Sami hodnotíte, jak se Vám to povedlo a co vám tento proces přinesl. Upřímný být sám k sobě je velmi těžké, ale osvobozující.

Já jsem na první setkání chodila s obavami, co si zase na sebe budu muset vymyslet za úkoly. Zcela otevřeně přiznávám, že jsem si při tom zavařila mozek a sáhla jsem si na dno. Postupem času, a hlavně po zjištění, že mi úkoly přinášejí uspokojení a výsledky, jsem začala chodit na koučink s radostí, s úsměvem a s očekáváním, kam se mohu ještě posunout. Náš společný čas s Michaelou považuji za neuvěřitelně obohacující a budu z něho čerpat i v budoucnosti."Michal Valíček

Etincelle

Když nemůžeš, tak přidej....tohle mi přišlo na mysl. Jak na to?....trenéra, kouče.

A když kouče, tak Míšu Karáskovou.
Koučování předčilo mé očekávání. Propracované schéma, funkční trénink se skvělým výsledkem, o který se můžu opřít.
Děkuju za to, teď už vím jak.

Kateřina Broža
Etincelle

"Setkání s koučováním ke mě přišlo v pravou chvíli. Ukázalo mi věci, které jsem o sobě nevěděla, nebo tušila jen skrytě. Nyní s nimi mohu aktivně pracovat." 

Ondřej Koudela

PrPom, s. r. o. - Zážitkové kurzy první pomoci


"Ze začátku jsem moc nevěřil, že by koučink mohl mít tak silný vliv na osobnostní rozvoj a často velmi hluboko zakořeněné návyky. Na většinu setkání jsem se těšil, což je paradoxní, protože většina z nich byla značně náročná. Hloubka, do které jsem si díky péči Michaely Karáskové mohl sám v sobě sáhnout, mě ještě stále udivuje. Po 12 ti setkáních se cítím osobnostně pevnější, stabilnější, jistější a víc toho o sobě vím." 

Barbora Jelínková

Hotel Panorama


"Koučování s Michaelou byl neobyčejně zajímavý a silný zážitek. Před prvním setkáním jsem nevěděla, co očekávat. Proces mi Michaela velice dobře vysvětlila, takže jsem od samého začátku věděla do čeho jdu a co můžu očekávat od Michaely, jako od kouče. Cesta k cíli byla dobře střežena a Michaela mě vždy dokázala dostat zpět, pokud jsem odbočila. Během sezení jsem si spoustu věcí uvědomila a naučila se hodně nového o sobě. Mohu říct, že za těch 12 sezení a x měsíců jsem dokázala změnit pro mě důležité věci, a hlavně vidím výsledky. Díky Michaele a koučování pod jejím vedením jsem objevila můj nový a důležitý svět. " 

Aleš Bláha

CheckTerra, spol. s r.o.


"Michaelu Karáskovou mi doporučila moje známá a zároveň její kolegyně z oboru HR. Míša mou vrozenou lehkou nedůvěru překonala svým profesionálním přístupem vyváženým vřelou lidskostí. Nejednalo se ani o psychologická sezení ani o popovídání s kamarádkou. Naopak, příjemně mě překvapila kladením důrazu na disciplínu a výsledky. Ujasnil jsem si priority, zefektivnil svoje rozhodování a vypracoval si svůj soukromý postup, jak zlepšit pracovní výkon i řešení případných problémů v osobním životě, aby mě nebrzdily při dosažení mých cílů." 

Eva Šimečková

Tesco Stores ČR 


"Michaela Karásková si mě získala svým vřelým a velmi profesionálním přístupem. Koučink považuji za jednu z nejlepších forem osobního rozvoje. Byla to pro mě intenzivní, občas poměrně náročná zkušenost, která mě naučila lépe "zpracovat" můj mozek. Návyky, které jsem si díky koučinku vytvořila považuji za velmi přínosné.
Michaela mi nesmírně sedla i lidsky a velmi si vážím toho, že jsem s ní měla možnost spolupracovat."
 

anonymní


S pí. Michaelou jsem se seznámila prostřednictvím mé známé. Potřebovala jsem si ujasnit některé věci v mém životě a vydat se novým směrem. Paní Míša má úžasnou schopnost naslouchat, vést a svým milým a trpělivým přístupem mě dokázala motivovat na změně myšlení, konání, uspořádání denního rytmu. Také jsem se naučila lépe komunikovat s druhými, vyjadřovat se jasně a směřovat k podstatě věci. Děkuji za čas strávený se mnou, byl pro mě velkým přínosem.  

Hana Ajasta

Terapeut

"Míša Karásková je pro mě báječný člověk, krásná ženská, dobrá máma a vysoce profesionální kouč.
Zvláště oceňuji její přímý přístup i ke komplikovaným tématům, dále
veliký respekt před lidskými odlišnostmi v přemýšlení, empatii a schopnost vědomě naslouchat.
Když je třeba, umí přitáhnout otěže, a to vede koučovaného ke kvalitnímu zaměření na aktuální kroky v jeho koučovacích cílech."

Michal Macourek,

PrPom, s. r. o. - Zážitkové kurzy první pomoci 


"Samotné slovo "koučink" pro mě znamenalo něco divného, něco navíc, co je spíš moderní než užitečné. Průlomem bylo doporučení mého kolegy Ondřeje z PrPom. Na první setkání jsem šel plný očekávání, ale zároveň brzděn tím, že se možná dostávám do zástupu ztroskotanců, kteří potřebují trenéra, aby uměli žít... První setkání, tedy to opravdové u Míši v kanceláři, bylo extrémně náročné, odcházel jsem unavený, ale věděl jsem, že tohle chci, že tuhle námahu chci vydržet. Naštěstí náročnost kolísala - některé schůzky jen kontrolovaly vývoj a byly příjemným, ale soustředěným sezením, avšak ty, kde se tvořily cíle a formovaly nástroje, byly hotovým mozkovým fitness. Koučink pro mě znamenal výrazný životní obrat, a to na všech frontách - dokázal jsem se vrátit do vztahu, kde jsem byl spokojený; překonal jsem na první dobrou nástrahy té prý vůbec nejtěžší zkoušky, která na medicíně je, a to hned na poprvé a za jedna; dokázal jsem být v práci lepším šéfem, vedle kterého mohli ostatní růst a dosahovat svých cílů a dokázal jsem v sobě objevit pracovníka s extrémní výdrží, zaměřeným na cíl, výkon a výsledek, a to vše s úsměvem. Dokázal jsem se kriticky podívat na svůj zdravotní stav, navštívit odkládané lékaře, začít sportovat a hubnout... Bylo toho moc, další slovní vazbu "dokázal jsem" už psát nechci, ale mohl bych, jednoduše, a to je důležité. A teď k tomu, kdo za tím vším stojí - Míša, kterou jsem znal jako sebevědomou a úspěšnou podnikatelku, jako naši obchodní partnerku. Role koučky mi s ní nešla dohromady, ale záhy se ukázalo, jak je to výhodné. Kouč, který sám léta podniká ve vzdělávání, dobře rozumí podnikateli ze stejného oboru, zná nástrahy, sám to prožil. Tohle pro mě bylo nejdůležitější - soulad a stejné naladění. Míša se ukázala být ve své nové roli koučky stejně dobrou, jak jsem jí znal. Byla ale jinou, citlivou, přesto nikdy neztrácela směr a cíl, ke kterému mi pomáhala jít. "