Reference

S KNO spolupracujeme zhruba 15 let na projektech, které se týkají jak rozvoje našich zaměstnanců na centrále, v zákaznickém servisu či oddělení internetového sázení. Společně s KNO zároveň realizujeme Mystery shopping v naší pobočkové síti.

KNO nám pomohlo nastavit systém interního vzdělávání v pobočkové síti, pomohlo nám najít interní lektory, zaškolit je a v průběhu období pozorovat a společně s námi vyhodnocovat, jaké další dovednosti potřebují lektoři doplnit. Ve spolupráci s oblastními a regionálními řediteli nám tak funguje interní vzdělávání na pobočkové síti k naší plné spokojenosti.

Spolupráce s KNO nám zaručuje kvalitu služeb a to jak v oblasti vzdělávání a rozvoje dovedností tak v realizaci Mystery shoppingu. Konzultace jsou vždy otevřené a doporučené řešení od lektorů a konzultantů KNO téměř vždy vyhovující pro naše interní použití.

Tipsport, a.s.

Milan Kopčan - výkonný ředitel
Miroslav Vostarek - provozní ředitel
Barbora Sechovcová a Renata Kutzendörferová - personalistkySe společností KNO spolupracujeme od roku 2016 formou workshopů se zaměřením na zdokonalení prodejních dovedností, zákaznického servisu a rozvoji oblastních manažerů v oblasti řešení krizových situací , vedení lidí , ale i poznání sebe samých a kolegů v týmu.
Na spolupráci s KNO oceňujeme především profesionální a velmi lidský, přátelský přístup lektorů s možností aktivního zapojení všech účastníků setkání , kteří jsou schopni takto získané dovednosti následně uplatnit v praxi .


Lagardere Travel Retail , a.s. 

Jiří Cettl - Business Unit Director Travel Essentials. 

V oblasti motivace a rozvoje zaměstnanců s KNO spolupracujeme již několik let. KNO je spolehlivým partnerem i v době, kdy jsme velmi rychle museli přejít do online prostředí. KNO nám přináší inspiraci, sdílení zkušeností a neotřelé možnosti zapojení do vzdělávacích aktivit. Největší přínos spatřuji v Lumina Learning, které dává lidem možnost poznat sám sebe i kolegy a umožnit tak plynulejší spolupráci uvnitř i vně týmu. Pozitivní zkušenost máme také z koučinkem, který využilo hned několik našich kolegů.

Edenred CZ s.r.o.

Lenka Lichterová - HR business partner


Se společností KNO spolupracejeme již řadu let. Během této douholeté spolupráce nám KNO úspěšně dodává širokou variaci softskills školení. Jedná se o program, které běží dlouhodobě jen s průběžnými změnami či o školení, která jsou šita přesně na míru.

Spolupráce s KNO je velice profesionální, vážíme si jejich individuálního přístupu k jednotlivým tématům, jejich flexiliby a také přínosným nápadům jak jednotlivá témata doplnit.


ACCENTURE CZ

Tomáš Jeník - Learning & Talent Development Lead


Se společností KNO spolupracujeme Více než 5 let. Spolupráce funguje na bázi vzájemné důvěry, přístup KNO resp. lektorů, koučů je velmi profesionální , ale i lidský.
Na spolupráci s KNO nám nejvíce vyhovuje možnost aktivně se zapojit do týmové práce, diskusí, workshopů
Na spolupráci s KNO nejvíce oceňujeme partnerský a pružný přístupu, otevřenou pracovní atmosféru, netradičních úhly pohledu na řešení situací.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Ing. Vít Langer - manažer odboru vzdělávání