Zahraniční projekty USAID


Ve spolupráci s WorldLearning organizuje KNO Česko programy ve střední Evropě od roku 1996

WorldLearning je v americká nezisková organizace podporující vedení lidí (leadership) prostřednictvím vzdělávání, konkrétně výměnnými a rozvojovými programy ve více než 60 zemích světa.
"Participant Training Programs" (PtP), které jsou realizovány neziskovou organizací WorldLearning, jsou mezinárodní tréninkové projekty financované USAID (Americká agentura pro mezinárodní rozvoj). Pomáhá tak rozvojovým zemím, aby se staly stabilnější, demokratičtější, prosperující a rychleji se integrovaly do Evropy.

KNO Česko od roku 1996 realizovalo více než 70 projektů v České republice a na Slovensku. Zaměření těchto vzdělávacích projektů, financované především USAID, je soustředěno na témata jako jsou důchodové reformy a reformy zdravotnictví, zemědělství, životní prostředí, soudnictví, budování kapacit nevládních organizací a mnoho dalších. Na projektech se podílí naši konzultanti, kteří po celý program aktivně pracují jako podpora pro účastníky.Naše služby zahrnují identifikaci odborníků nejvyšší kvality v požadované oblasti, navrhování programu a vedení celé agendy během programu s kompletním logistickým zajištěním. Účastníky jsou profesionálové z vládních a neziskových organizací z celé střední Evropy a bývalého Sovětského svazu, např. z Ukrajiny, Albánie, Jugoslávie, Makedonie, Arménie, Bosny a Hercegoviny, Gruzie a Chorvatska.Účastníci poskytují KNO z těchto vzdělávacích akcí vždy výbornou zpětnou vazbu a po návratu do své vlasti uplatňují získané informace pro rozvoj ve svých projektech.V současnosti je spolupráce s organizací WorldLearning zaměřená na Ukrajinu.

V roce 2014, 2015 a 2016 jsme realizovali tyto projekty:

 • Právní služby PRO BONO
 • Preventivní a veřejné zdravotnické služby pro zdraví žen v kontextu ukrajinské zdravotní péče
 • Reforma systému politických financí
 • Monitoring energetické účinnosti prostřednictvím restrukturalizace přepravních soustav zemního plynu a budování kapacit mezi ukrajinskými odborníky
 • Posílení LGBTI Inter-organizační spolupráce
 • Speciální protikorupční soudy jako nástroj ke zvýšení odpovědnosti a přístupu ke spravedlnosti státními úředníky

Starting from 1996 KNO has been actively involved in conducting study tours to the Central Europe, specifically over 70 tours have been organized in the Czech Republic and Slovakia over the past 20 years. These trainings were primarily funded by the US Agency for International Development (USAID) and focused on a large scale of topics including pension and health reform, agriculture, environment, rule of law and judicial reform, NGO's capacity building and many others. KNO has professional staff able to organize and support all aspects of these training programs.

Training participants have included professionals from all over Central Europe and the former Soviet Union to include Ukraine, Albania, Yugoslavia, Macedonia, Armenia, Bosnia & Herzegovina, Georgia and Croatia. KNO's service includes identifying the prominent local experts in the program's subject area and engaging them in the training program, design of the program agenda and handling all logistic arrangements. Participants' feedback regarding these study tours have been extremely enthusiastic, they emphasized the value and relevance of the European experience for their countries and built strong connections with peers from the countries they visited.

Cooperation in 2013 - 2018 with the World Learning under USAID Participant Training Program in Ukraine

World Learning is a US-headquartered nonprofit organization advancing leadership through education, exchange, and development programs in more than 60 countries. The Participant Training Program (PtP) in Ukraine, implemented by World Learning, is USAID-funded international training project that helps to advance Ukraine as a stable, democratic, and prosperous country integrated with Europe.

In 2014, 2015 and 2016, we implemented programs for Ukrainian participants:

 • PRO BONO LAWYERING
 • Preventive and Public Health Services for Women's Health in the Context of Ukraine's Health Care System Reform Political Finance Monitoring Energy Efficiency through
 • Restructuring Gas Transportation Systems and Building Capacity among Ukrainian Professionals
 • Strengthening LGBTI Inter-organizational Collaboration and Building
 • Connections with Public Sector Officials Specialized Anti-Corruption Courts as a Tool to Improve Accountability and Access to Justice