Zahraniční projekt

"Dialog mezi veřejností a vládními zástupci v bezpečností energetice"
2018/2019

Projekt je financován z fondů Visegrad Group.

Součástí projektu je posílit komunikaci mezi zástupci neziskových organizací, veřejností a vládními představiteli, především v krizové komunikaci v rámci energetické bezpečnosti.

Projekt obsahuje osobní interview s představiteli státního sektoru, organizací zabývajících se energetickou bezpečností a zástupců z bussiness sféry jednotlivých zemí. Na rozhovory navazují kulaté stoly, kde se účastníci projektu (zástupci všech států V4 + Ukrajina) osobně setkávají a zabývají se konkrétními výstupy z rozhovorů, porovnávají získané informace a navrhují reálná řešení pro efektivnější komunikaci v rámci energetické bezpečnosti. 

Jednotlivé zápisy ze setkání v rámci projektu v anglickém jazyce naleznete ZDE